OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
 
 
 
MENIU RAPID
 


Guvernul
Romaniei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme si precizari de specialitate

 


Ordinul 40 / 18.01.2013 al Directorului general al A.N.C.P.I.


Ordinul Directorului General al ANCPI privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pina la 5% in extravilan sau cu pina la 10% in intravilan
Vizualizeaza:

Decizie comuna DCG nr.8 si DPI nr.14 / 2012 privind corespondenta unor termeni utilizati in CF


Decizie privind corespondenta in limba romana a unor termeni utilizati in cuprinsul cartilor funciare deschise in baza Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare
Vizualizeaza:

Decizie comuna DCG nr.7 si DPI nr.15 / 2012 privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor


Decizie privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor
Vizualizeaza:

Decizia nr.10 / 05.07.2012 a Directorului D.P.I. a A.N.C.P.I.


Decizie privind inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a operatiunilor de alipire/dezlipire in situatia in care in cartea funciara este notata o plingere impotriva incheierii sau un litigiu cu privire la imobilul inscris
Vizualizeaza:

Decizie privind modalitatea de receptie a documentatiilor de dezmembrare/comasare


Decizie privind modalitatea de receptie a documentatiilor de dezmembrare/comasare
Vizualizeaza:

Derogare prevederi ODG 108/2010


Adresa A.N.C.P.I. nr.6604/08.05.2012, inregistrata in evidentele OCPI Cluj sub nr. 6210/08.05.2012, care contine derogare de la prevederile Ordinului nr. 108/2010 al Directorului General al A.N.C.P.I.
Vizualizeaza:


Decizia 4 / 20.04.2012

Decizia Directorului Directiei de Cadastru si Geodezie a A.N.C.P.I. privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu
Descarca: