OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
 
 
 
MENIU RAPID
 


Guvernul
Romaniei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rol in societate

 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj

Rolul in societateIn anul 2004, conform prevederilor H.G. nr. 1210/2004, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a preluat activitatea de publicitate imobiliara de la Ministerul Justitiei, iar la nivelul fiecarui judet si in Municipiul Bucuresti au fost infiintate oficii de cadastru si publicitate imobiliara, prin reorganizarea fostelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si a birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii. Noua structura a oficiilor judetene se afla din 2004, in subordinea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, respectiv a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului , si are in administrare unica cele doua componente ale sistemului de inregistrare a proprietatii, respectiv: cadastrul si cartea funciara.
Aceasta forma de organizare a fost adoptata pentru a crea un sistem eficient si stabil, care sa poata oferi cetatenilor servicii de calitate.
Sistemul actual al cadastrului si publicitatii imobiliare, poate fi caracterizat astfel:

 • Ca un sistem unitar
 • Flux de documente bine stabilit si standardizat la nivelul intregii tari
 • Siguranta in tranzactiiBeneficiarii serviciilor furnizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj sunt:

  - Cetatenii si companiile private, care:

 • beneficiaza de asigurarea dreptului de proprietate si de cresterea stabilitatii sociale
 • au acces mai usor la credite ipotecare
 • isi pot spori oportunitatile de afaceri si investitii

  - Administratia centrala, care:

 • dispune de un sistem mai bun de impozitare
 • poate sprijini mai usor politicile de dezvoltare economica si integrare europeana

  - Administratia locala, care:

 • - poate planifica si implementa mai usor proiectele de dezvoltare urbana si amenajare a teritoriului.Principalele atributii ale Oficiului de Cadastru si Publicitate ImobiliaraIn conformitate cu prevederile art. 13 din HG nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • a.  inscrie imobilele in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;
 • b.  asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
 • c.  inscrie alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
 • d.  inscrie radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
 • e.  avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;
 • f.  avizeaza planul urbanistic general;
 • g.  avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor;
 • h.  autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru;
 • i.  organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • j.  verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;
 • k.  pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice si de sinteza privind terenurile si constructiile;
 • l.  furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor in vigoare;
 • m.  avizeaza impreuna cu institutiile de specialitate de la nivelul judetean si local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinta agricola si stabilirea retelei de drumuri agricole;
 • n.  indruma activitatea desfasurata de serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura, constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;
 • o.  asigura evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosinta a terenurilor si a suprafetelor aferente;Conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, dosarul pentru inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara parcurge urmatoarele etape:

 • depunerea documentatiei cadastrale la registratura si inregistrarea cererii in Registrul General de Intrare, in format electronic;
 • dosarul este transmis angajatului (inginer/subinginer) care verifica documentatia din punct de vedere tehnic;
 • aceasta este transferata asistentului registrator care verifica cererea in raport cu cu datele de carte funciara si, daca este cazul, intocmeste referatul de piedici, apoi transmite dosarul catre registratorul de carte funciara;
 • registratorul dispune prin rezolutie de admitere sau respingere intocmirea incheierii de carte funciara, in raport cu documentele atasate cererii;
 • in caz de admitere se procedeaza la inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice;


In prezent, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj reprezinta o structura complexa, moderna, care a implementat in activitatea sa tehnologii performante in vederea indeplinirii obiectivelor majore ale managementului de varf al institutiei.